There was an error in this gadget

Wednesday, July 21, 2010

manusia

setiap kehidupan di dunia ini mempunyai pelbagai jenis dan ragam.........setiap perilaku yang terjadi haruslah menjadi sebahagian dari kehidupan.........
manusia yang mengenal dunia.......berwaspada sebelum terkena...............